QN Sport+ Television N.V.

Bloed is dikker dan water; PVV all the way

De Politie Voetbal Vereniging is de naam waaronder het team van de politie (PVV) altijd heeft gespeeld in Suriname. Echter is er geen aparte voetbalvereniging bij de politie. Het gaat om slechts een onderdeel van sport binnen het Korps dat resulteert onder de Politie Sport Centrale (PSC). Dit betekent dat de PSC een rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging is, die eigenaar is van de Politie Voetbal Vereniging.

Echter heeft de SVB dit geweigerd dit te accepteren en heeft aangegeven dat PVV geen rechtspersoonlijkheid heeft. De algemene ledenvergadering van de PSC heeft besloten om voor PVV een aparte rechtspersoon op te richten in de vorm van een stichting, om te voldoen aan de wensen van de SVB. Dat is ook gebeurd en heeft de PSC de stichting Politie Voetbal Vrienden opgericht. Deze stichting heeft deze naam om juridisch-technische reden.

Na de oprichting heeft het bestuur van de stichting Politie Voetbal Vrienden aan het bestuur van de SVB gevraagd om onder de nieuwe naam te spelen vanaf het komende competitiejaar. De SVB heeft nimmer op het schrijven gereageerd. Hierdoor was de Politie Voetbal Vereniging genoodzaakt zich weer in te schrijven onder de oude naam. De Politie Voetbal Vereniging zal de competitie onder de oude naam moeten spelen. Dit omdat de SVB niet heeft gereageerd op het schrijven van het bestuur van de stichting Politie Voetbal Vrienden.

Met argus ogen lees ik dan in de krant dat Politie Voetbal Vereniging in de problemen zit. Welke problemen weet ik als voorzitter niet. In het belang van het Surinaams voetbal en het feit dat ik uit een georganiseerde organisatie kom, zal ik niet verder hierop ingaan, maar wil u verzekeren dat u van het jaar van top voetbal zal genieten.

Mielando L. Atompai LL.B
Voorzitter PVV

starnieuws.com