QN Sport+ Television N.V.

Clyde Ford: ” Hopelijk word mijn naam eindelijk gezuiverd”

In de ochtenduren van donderdag 2 september heeft Clyde Ford, volgens de statuten nog altijd rechtmatige voorzitter van de SZB, een persconferentie gehouden; de belangstelling van de pers was danig gering en de aanvang was ook vertraagd met om en bij een half uur. Aanvankelijk zou ook Mike Klein, oud-voorzitter van de zwembond en nu adviseur zitting nemen, maar deze was om onbekende redenen niet ter plekke.

In een lange tevens duidelijke uitleg geeft Ford aan wat er allemaal zoal heeft gespeeld binnen de organisatie en waar er vermoedelijk besloten is dus lidverenigingen om hem af te zetten als voorzitter; zo zou zijn eis aan het adres van mevrouw Benschop dat zij thuis bewaarde gelden van de bond  gelijk moest storten op de bank, niet in goede aarde gevallen zijn. Volgens Ford kan het ook te maken gehad hebben met de wijze waarop hij toen gesproken heeft.

Vervolgens kreeg Ford eveneens beschuldigingen naar het hoofd geslingerd waaronder het gebruiken van gelden en materialen voor eigen gebruik. De voorzitter spreekt dat totaal tegen en toont aan te kunnen bewijzen dat alles verzonnen is.

Op de zoom-meeting van 28 januari 2021 terugkomende liet Ford alles zien en horen hoe scheef zaken zijn verlopen; hij werd ten 1ste enorm verrast met de motie van wantrouwen richting zijn adres, waarbij liefst 5 bestuursleden voor deze motie hadden getekend. De voorzitter zelf toont aan ook hierbij sprake is van fraude omdat het lid Mahabal ondanks reeds bedankt te hebben, ook voor de motie tekende; laatstgenoemde tekende als het ware dubbel, omdat hij geen bestuurslid meer was dat moment. Wat Ford eveneens duidelijk laat zien is de wijze waarop tijdens de zoom-meeting mevrouw Rossario van Neptunus hem op mute zet en de vergadering overneemt.

Ford gaf verder te kennen dat vandaag nog de leden Gonesh, Noslin, Gersie en Benschop een schorsingbrief ontvangen; de periode van de schorsing geldt tot aan de komende bestuursverkiezingen.

Ook kwam de statement van  de afgetreden secretaresse Sedney in beeld, waarbij zij haar onbegrip en misnoegen uit over de wijze waarop de voorzitter behandeld zou zijn; ze spreekt bijvoorbeeld gelijk tegen dat de motie bij alle bestuursleden bbekend was, omdat zij er helemaal niks van afwist.

De heer Tawjoeram van de TNT las ook de statement van zijn organisatie voor. Hierin geeft hij aan dat bij nader inzien nimmer een poging gedaan had mogen worden de voorzitter te ontheffen van zijn funktie. Dit was ook een van de hoofdredenen dat Bendter 2 weken geleden bedankt werd voor haar diensten als voorzitter.

Tenslotte geef Ford mee aan de gemeenschap waarom in het belang van de organisatie en het verzoek van de lidvereinigingen Vos, SNL en TNT dat er een onderzoek word ingesteld naar aanleiding van de ingestelde motie. Hij hoopt ook dat met deze persconferentie na hoor – en wederhoor zijn naam wordt gezuiverd. Ford is erg hoopvol dat de komende verkeizingen vervroegd komen.