QN Sport+ Television N.V.

Dc Goelaman praat over zangvogelsport op Lelydorp

De districtscommissaris (dc) Shafiek Goelaman heeft gisteren de trekkers van de zangvogelsport op het commissariaat ontvangen. Het gaat in deze om de heren Rezak Karamat-ali en Wirokarto Gergio. Karamat-ali is adviseur en tevens lid van de Surinaamse Zangvogelbond. Rohandi Djoewan en Wirokarto zijn de trekkers van de zangvogelsport op Lelydorp en omgeving. De promotie en ondersteuning krijgen ze van Lando Free, Oom Jan en Oom King. De dc vind het een goed initiatief en heeft de toezegging gedaan de zangvogelsport te ondersteunen in Lelydorp. Vermeldenswaard is dat dc Goelaman een fervente liefhebber en ondersteuner is van het zangvogelgebeuren in Suriname. Hij is jarenlang de secretaris van de Surinaamse Zangvogelbond en heeft in die hoedanigheid de sport landelijk ontwikkeld en gepromoot.

 Sun.sr