QN Sport+ Television N.V.

De grote miskenning bij 100 jaar SVB

Open brief aan het bestuur van de SVB

Beste bestuur van de SVB,

Laat mij allereerst vooropstellen dat ik dit niet schrijf in mijn hoedanigheid van bestuurslid van SV Leo Victor of als coördinator van de Topsectie, maar als lid van de voetbalgemeenschap. Op 1 oktober 2020 bestaat onze bond 100 jaar. Ja 100 jaar! Een Eeuw! Dit is niet zomaar bereikt en is zeker geen verworvenheid van een toevallig (SVB) bestuur. Het is integendeel de toewijding, kennis en kunde van de voorgaande generaties geweest die ons in staat hebben gesteld 100 jaar SVB te mogen herdenken. En laat mij me gelijk haasten te erkennen dat de toewijding, kennis en kunde zich niet hebben beperkt tot SVB-bestuursleden. Nee absoluut niet! Het was en is een samengaan van o.a. SVB-bestuursleden, clubbesturen, coaches, de arbiters, de SVB-medewerkers, de duizenden vrijwilligers, de voetbalfans, de overheid, sponsors, sportjournalisten, artsen/doktoren etc., maar de meest belangrijke in het geheel: de voetballersDe voetballers die ons zoveel plezier hebben bezorgd in Suriname, alsook buiten Suriname.

En hier komt de grote miskenning:

Het bestuur van de SVB is voornemens alle voorzitters van de clubs en de lidbonden voor te dragen voor een decoratie door de president van de Republiek Suriname. Prachtig! Want de voorzitter van de clubs en de lidbonden leveren een grote bijdrage aan de instandhouding en ontwikkeling van ons voetbal. Maar, SVB-bestuur waarom beperkt u zich tot slechts de huidige voorzitters van clubs en lidbonden?

Waarom wilt u, ondanks verschillende personen binnen de voetballerij getracht hebben u op andere gedachten te brengen, niet meewerken om de SVB-leden de mogelijkheid te bieden voordrachten te doen van personen die jaren, onbaatzuchtig, een grote bijdrage hebben geleverd en nog steeds leveren aan de instandhouding van ons voetbal!

Het is daarom zeer terecht dat een aantal club- en lidbonden voorzitters hun voordracht teruggetrokken hebben en hiermee op hun wijze protesteren tegen de wijze van uitvoering van dit initiatief.

Ik wil voor de lezers en u (lees SVB-bestuur) enkele namen noemen van personen die iconisch in onze voetballerij zijn/ zijn geweest, maar door uw aanpak miskent worden voor hun grote bijdrage bij 100 jaar SVB. Om enkele, die nu geen voorzitters zijn, op te noemen:

– gewezen voorzitter SVB, Giskus L.

– Alexander Udenhout: jaren bestuurslid geweest van de SVB (90 jaar oud. Bijna even oud als SVB)

– Stanley Menzo (gewezen voorzitter van Suriprofs)

– Mr. Dr. Hamied Ahmadali (Medeoprichter en het brein achter Suriprofs)

– Voetballer Wensley Bundel

– Edwin (Wiene) Schal

– Voetballer Rinaldo Entingh

– Kenneth Jaliens

– Romeo Chin A Loi (Jaren voorzitter van de SV Rest)

– Michon Rob (Secretaris en voorzitter van de SCV Blauwgrond)

– Coach/ trainer: Ro Kolf (meest succesvolle coach/ trainer van Suriname)

– Desney Romeo

– Ray Wimpel

– Stan Herewood

– Cyriel Avans (40 jaar verbonden aan Leo Victor)

– Harry Bhoejawan

– Pikinoe van Intermoengotapoe

– Ronnie Brunswijk (Als hij vanwege zijn vp-functie geen voorzitter is)

– Henrich Schenkers

– Ex-arbiter Enrico Wijngaarde

– Stan Akum

– Errol Veldbloem

– Kenneth Themen

– Steven Reijme (ABSO)

– Ligeon (Vasco) (TRENA Che)

– Rigon Read (vrouwenvoetbal)

– Bainath Shah Ashok en Glenn Linger

Dit is slechts een greep uit de groep die thans door uw benadering totaal onderbelicht zijn, terwijl de bijdrage van deze personen van onschatbare waarde is geweest.

Het komt zelfs heel disrespectvol over naar deze groep. Bestuur SVB, het is niet wijs om deze bijzondere mijlpaal van onze organisatie te doen overschaduwen door misstappen, welke met gemak voorkomen kunnen worden door meer in overleg te treden met uw leden en belangrijke actoren binnen de voetballerij en navenant te handelen. Het heeft geen zin uw eigen wil, voor wat voor redenen dan ook, door te drukken. Het feit dat u de voorzitters van de clubs en de lidbonden persoonlijk heeft moeten bellen met als doel hen te overhalen toch nog hun eigen voordracht op te sturen, zou voor u reeds een indicatie moeten zijn dat er iets aan de hand is.

Aangezien de vele initiatieven van personen in uw directe omgeving en binnen de voetbalgemeenschap u toch niet op andere gedachten hebben kunnen brengen, rest dan niets anders dan u via deze open brief te informeren dat uw voordracht voor decoratie niet door de voetbalgemeenschap wordt gedragen.

Deze open brief wordt naar alle leden van de SVB en de sportmedia opgestuurd en wil ik dan bij deze alle instituten belast met het screenen van de voordrachten, oproepen het bestuur van de SVB te adviseren om hun besluit van aanpak te heroverwegen en te voorkomen dat de President van de Republiek in verlegenheid wordt gebracht en het decoratie gebeuren binnen de samenleving een punt van discussie wordt. Hiermee wordt dan direct een aanslag gepleegd op de klasse en waarde van deze Presidentiële onderscheiding.

Het bovenstaande is niet bedoeld om wie dan ook te beledigen of onaangenaam te zijn, maar slechts een stem te zijn van hen die bij deze mijlpaal van onze organisatie miskent worden voor hun bijdrage aan de totale voetballerij. Indien iemand door dit stuk zich op één of andere manier beledigd voelt, bied ik dan hierbij alvast mijn verontschuldigingen aan.

Voor mij geldt slechts: “Ere wie Ere toekomt”

Aniel Ghisaidoobe

Voetbalfanaat