QN Sport+ Television N.V.

De SZB komt met statement

Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen binnen de Surinaamse Zwembond, wenst de Surinaamse Zwembond de Surinaamse gemeenschap en in het bijzonder de zwemgemeenschap en zij die de zwemsport een warm hart toedragen, te informeren dat de Algemene Ledenvergadering van 28 januari 2021 heeft besloten een interim-bestuur in te stellen.

Dit is gedaan in het belang van de ontwikkeling van de zwemsport en ter waarborging van de goede naam van de Surinaamse Zwembond. Helaas was de samenwerking binnen het bestuur ernstig verstoord geraakt, waardoor bestuursleden en leden van de SZB het niet verantwoord achtten op dezelfde wijze voort te gaan.

In de ALV hebben 7(zeven) van de 9(negen) lid verenigingen vóór gestemd en 2(twee) lid verenigingen hebben zich onthouden van stemmen Het interim-bestuur staat onder leiding van mw. Maureen Benschop- Abel, die door alle in de ALV aanwezige lid verenigingen is voorgedragen.

Het interimbestuur heeft als opdracht van de ALV meegekregen, om alle lopende zaken af te handelen, in de nodige gevallen na toestemming van de ALV, en om de verkiezingen voor te bereiden voor het kiezen van een nieuw bestuur voor de SZB.

De SZB betreurt de wijze waarop zaken thans naar buiten zijn gebracht, waarbij getracht wordt de goede naam en het imago van de SZB en zijn bestuursleden c.q. gewezen bestuursleden te besmeuren. Na dit persbericht zal er daarom een persstilte in acht worden genomen. Wij bedanken de heer Ford en de gewezen bestuursleden voor hun bijdrage aan de SZB en wensen hen verder succes toe.

De SZB heeft er alle vertrouwen in dat het interimbestuur met de ondersteuning van alle lid verenigingen, de aan hen gegeven opdracht naar tevredenheid zal uitvoeren en wenst hen succes toe.

Paramaribo, 01 februari 2021

De Surinaamse Zwembond