QN Sport+ Television N.V.

Eerste Divisie competitie met een week verschoven

De SVB/Telesur Eerste Divisie competitie is met een week verschoven. Dat maakte de voorzitter van de Surinaamse Voetbalbond (SVB), John Krishnadath, zaterdagavond bekend tijdens een onderhoud met de Eerste en Tweede Divisie clubs in het Owru Cul Sportcenter. Enkele Eerste Divisie clubs moeten nog wijzigingen schriftelijk doorgeven aan de Licentie commissie. De Eerste Divisie competitie zou op 11 oktober beginnen.

De Licentie commissie is geheel onafhankelijk. De vergadering was special bedoeld om te praten over licentie, echter waren geen van de leden van deze commissie aanwezig tijdens de vergadering. De licentie manager Bryan Soekra was wel aanwezig. Aan de Eerste Divisie clubs was er licentie verleend voor twee jaren, waarbij er tussentijdse evaluatie plaatsvindt. De clubs hadden tot en met 23 september de gelegenheid om veranderingen die zijn opgetreden bij hen schriftelijk te melden aan de commissie. Volgens Krishnadath hebben slechts Robinhood en Botopasie zich hieraan gehouden. De vertegenwoordiger van Transvaal maakte tijdens de vergadering duidelijk dat zij ook de verandering schriftelijk heeft doen toekomen.

PVV in problemen
De Politie Voetbal Vereniging (PVV) dreigt uit de competitie van de Eerste Divisie gezet te worden. De eerder gegeven A-Licentie, wordt door de commissie ingetrokken. Tijdens de bestuursverkiezing van de SVB, bleek PVV, geen rechtspersoon te zijn. De club is ingeschreven onder de noemer van de Politie Sport Centrale, die wel rechtspersoonlijkheid beschikt. De verkiezingscommissie onder leiding van Lesley Rodgers had toen, op basis van enkele inzichten, ingestemd dat PVV aan de verkiezingen kon meedoen. De politieclub heeft er toen werk van gemaakt om rechtspersoonlijkheid aan te vragen. Dit is gelukt maar ze heeft een naamsverandering ondergaan: Politie Voetbal Vrienden. Dit is in strijd met het huishoudelijk reglement. Ploegen in de top die een naamsverandering willen ondergaan, moeten dit twee maanden vóór het einde van het seizoen schriftelijk aangeven. De stukken zijn laat, pas eind augustus, doorgestuurd. Krishnadath hoopt dat PVV binnen een week haar zaken in orde maakt, anders zal ze worden uitgesloten van deelname.

Twee clubs Tweede Divisie zonder licentie
Tijdens de vergadering is ook gebruik gemaakt van de gelegenheid om de B-Licentie certificaten uit te delen aan de Tweede Divisie clubs. De ploegen Caravan en Super Adjoema hebben de B-licentie voorwaarden niet gehaald. Volgens verwachting gaat deze competitie medio oktober van start.

Over enkele stadions die zijn afgekeurd, was duidelijk dat er geen richtlijnen zijn gegeven waaraan deze minimaal moeten voldoen om goedgekeurd te worden. De licentie manager liet weten dat geen enkel stadion in Suriname de internationale norm heeft. Echter moet worden gewerkt met een aftreksel zodat er toch gevoetbald kan worden, stelde hij. Wat een aftreksel is en wat de voorwaarden zijn, kon niet duidelijk worden gemaakt.

Omtrent licentie heeft de SVB een duidelijk standpunt ingenomen. Temeer omdat zij niet op de ‘watchlist’ van de Concacaf wil worden geplaatst. Het niet voldoen aan de licentie voorwaarde in de top van de competitie kan betekenen uitsluiting van internationaal voetbal. Er kunnen ook andere sancties worden opgelegd, zoals boeten en stopzetten van FIFA-fondsen. De SVB topman zegt er alles aan te doen, opdat dit niet gebeurt met Suriname.

Ala-D Media