QN Sport+ Television N.V.

Gianni Merlo herkozen als AIPS President

Het  80ste AIPS congres in Seoul/PyeongChang is ten einde. De Vereniging van Sportjournalisten in Suriname,VSJS was in persoon vertegenwoordigd door de voorzitter,Desney Romeo. De verkiezingen waren het meest belangrijke agenda punt tijdens het verblijf in het Alpensia Resort in PyeonChang. Gianni Merlo werd bij acclamatie gekozen om voor de vierde termijn leiding te geven aan de AIPS. Zijn eerste termijn kwam na verkiezingen in Marokko. Daarna werd hij ook in Milaan en Socchi verkozen.  Ook de eerste vice president, Esat Yelmear (Turkije)  en de penningmeester Ozmec Jura( Kroatie) hadden geen tegenkandidaten.

Om het korps van de vice presidenten te completeren werd er wel een stemmingsronde gehouden, waarbij Evelyn Watta ( Kenia), Ianis Daris ( Griekenland) en Hiji Ali Mohammed ( Qatar) werden gekozen. Raul Garcia ( Mexico ) en Laima Janusonyte ( Litouwen) vielen buiten de boot
De overige leden werden door stemming gekozen en deze liep desastreus af voor de Amerika’s. Dit kwam vanwege het feit dat geen van de vijf kandidaten van ons continent bereid was terug te treden zodat wij een kans konden maken minimaal twee man in het hoofdbestuur te krijgen. Reeds tijdens de continentale meeting had voorzitter Gabriel Cazenave aangegeven dat het geen zin had om vijf kandidaten voor te dragen daar dit alleen tot het verlies van stemmen zou leiden.
Na de eerste stemmingsronde kwamen 11 van de 13 leden door die minimaal 49 stemmen hadden verworven. In de tweede ronde die daarna volgde, waarbij de twee plaatsen ingevuld moesten worden werden degenenen met de meeste stemmen gekozen. Aan het eind van de dag was alleen Vicente Datoli ( Brazilie)  vertegenwoordigd in het executive comite. Ernesto Ortiz ( Uruguay), Moises Avalos ( Nicaragua) Fernando Nurnberg ( Bolivia)
en Raul Garcia ( Mexico ) wisten het minimum aantal stemmen niet te halen.
Tijdens het congres van de Amerika’s welk van 11 t/m 15 juli gehouden zal worden en verkiezingen van onze regio ook hoog op de agnenda staan zal er een duidelijk standpunt moeten worden ingenomen welke wag de Amerika’s in de toekomst zullen inslaan. Er is duidelijk veel werk aan de winkel.
Het volgend congres van de AIPS wordt in 2018 in Antalya, Turkije gehouden. Het congres werd op vrijdag avond prachtig afgesloten met verschillende optredens en de Koreaanse journalisten .Associatie mag terug zien op een goed georganiseerd evenement.
Ter afsluiting minder prettig nieuws voor de amerika’s
De vice president van AIPS America’s Enrique Montesenos van Cuba heeft op de terugweg naar huis een verstopping van de longslagader opgelopen en is sedert toen in coma . Volgens berichten die AIPS America van zijn vrouw en dochter hebben ontvangen is de situatie van Enrique heel kritisch. Tot vandaag bevond hij zich nog steeds in coma.
Namens de VSJS heeft voorzitter,Desney Romeo  de medeleven en sterkte doorgespeeld aan zowel de AIPS als de familie van Montesenos. Montesenos is een van de meest respectabele leden van AIPS Americas.