QN Sport+ Television N.V.

Herkozen voorzitter Tjon A Fat denkt aan beter plan van aanpak omtrent surinaamse vertegenwoordiging op Olympische Spelen

Dat hij de verkiezingen zou winnen en daarbij een 2de termijn erbij zou mogen aanzitten als voorzitter van het Surinaams Olympisch Comite , heeft de winnende Ramon Tjon A Fat niet verbaasd; ook dat het met zoveel overtuiging ging gebeuren was niet buiten verwachting. Tjon A Fat, nu aan het begin van zijn 2de termijn, denkt dat de samenwerking met de 17 lidbonden uit de surinaamse olympische wereld altijd goed is geweest. De communicatie is goed geweest en vanuit  de zijde van de lidbonden is er eveneens begrip getoond dat niet altijd alles naar wens is verlopen; daarbovenop is ook vooral de transparantie in zaken tegenover de lidbonden een grote troef geweest voor de overwinning.

Dat er 6 leden voor voor de kandidaat Lionel Blokland hebben gekozen, heeft Tjon A Fat ook niet echt verbaasd. De voorzitter geeft aan dat het om verkiezingen gaat waarbij het democratisch recht geldt en dus een ieder zijn idee mag hebben over wat het best is. In ieder geval rekende hij op de grote bonden zoals de SBA, SVB, de SAB en anderen met wie de communicatie altijd heel optimaal is.

 

Op de vraag waarom hij niet traditioneel gewijs de strijdbijl begraven had met Blokland na de verkiezingen, geeft Tjon A Fat aan dat dit middels een appje is gebeurd; hierin is een ieder bedankt voor de ondersteuning en support. Ook is door hem de garantie gegeven dat ongeacht wie of om welke organisatie het ook gaat, er geen onderscheid gemaakt zal worden.

Over de keuze van enkele nieuwe gezichten binnen het bestuur zegt Tjon A Fat dat er altijd evaluaties plaatsvinden. Het bestuur mag het goed gedaan hebben en zelf trots zijn, maar er zijn altijd verbeterpunten; op basis hiervan zijn er voor wat nieuwe gezichten gekozen. Deze mensen die hun sporen hebben verdiend in de sport zijn Ravin Changoer, Saskia Karg en Conrad Issa. Met deze 3 nieuwe leden denkt Tjon A Fat een heel sterk bestuur te hebben samengesteld.

Tenslotte is het sportelement bijzonder belangrijk om naar te kijken. Het is volgens de voorzitter de bedoeling dat de voorbereiding richting onder andere de Olympische Spelen heel anders moet geschieden dan voorheen; hierbij is de scouting van sporters vanaf heel jonge leeftijd van groot belang. Dit is belangrijk om de jonge sporter een goede weg aan te bieden richting de grote toernooien; zo moet voor een 7-jarige atleet al een route uitgestippeld worden waarbij hij zij of zij op diens 22ste, 26ste en eventueel 30ste jaar deelneemt aan de Olympische Spelen. Een groot voorbeeld is Anthony Nesty die in volgorde alle toernooien heeft afgelopen om in 1988 in Seoul te verschijnen.