QN Sport+ Television N.V.

Jeugdvertegenwoordigers eisen voortbestaan Sport- en Jeugdzaken

PARAMARIBO – De Caricom-jeugdambassadeurs Dwight Prade en Georgette Grootfaam maken zich zorgen over het voortbestaan van het ministerie van Sport- en Jeugdzaken. Ook Chermain Pansa en Sivern Hammen, jeugdambassadeurs VN Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG), zijn ongerust na geluiden dat dit departement zal worden opgesplitst of zelfs opgedoekt.

Tegenover de Ware Tijd benadrukken Prade, Pansa en Hammen dat Sport- en Jeugdzaken op meerdere gebieden zijn nut heeft bewezen in de afgelopen tien jaar. Ze zeggen dat tijdens het gesprek dat ze onlangs hebben gehad met de aankomende coalitie, niets is gezegd over het opdoeken van dit ministerie. “Nu aanhoren en lezen dat ze Sport- en Jeugdzaken willen opdoeken, komt als donderslag bij heldere hemel. Wij jeugdigen eisen dat het ministerie blijft”, zegt Prade.

Pansa geeft aan dat het Nationaal Jeugdinstituut in de afgelopen periode meerdere jongeren heeft geholpen om zich te kunnen profileren in de samenleving. “Er zijn veel voorbeelden van jongeren die verbonden zijn geweest aan dit instituut en momenteel een belangrijke positie innemen in de maatschappij.” Ze merkt op dat ze zich als SDG-ambassadeur vooral sterk maakt voor de bewustwording onder jeugdigen. Hammen: “Vernemen dat dit ministerie mogelijk wordt opgesplitst doet ons schrikken.”

Diverse jongeren verbonden aan de samenwerkende partijen ontkennen opdoeken van Sport- en Jeugdzaken. Ook een mogelijke opsplitsing van het ministerie is hen niet bekend. De Ware Tijd verneemt wel dat Abop het ministerie, dat nu is toegewezen aan de VHP, graag onder haar vleugels wil. Of dat zal worden afgestaan is niet bekend. Vanuit die partij wordt aangegeven dat er moet worden gewacht op de officiële berichten in plaats van te speculeren.

Dwtonline.com