QN Sport+ Television N.V.

Leden Zwembond krijgen ondersteuning voor aankoop chloor

De Surinaamse Zwem Bond (SZB) heeft gisteren haar 9 lidverenigingen, te weten de VOS, SNL, The Whales, NTC, Neptunes, OASE, de Dolfijn, TNT en de Witte Lotus  een kerstcadeau geschonken. Dit geschenk heeft een waarde van US$ 830,33 en vloeit voort uit een project welke is ingediend bij haar moederorganisatie, de FINA. Dit ter ondersteuning van de leden in verband met de Covid-19 pandemie.

De Covid-19 pandemie welke vanaf maart 2020 ook Suriname in de ban heeft, heeft er voor gezorgd dat de lidvereningingen hun deuren en daarbij ook de zwembaden moesten sluiten. Daarnaast is de prijs van chloor enorm gestegen. Het initiatief werd geopperd om de leden aangesloten bij de SZB tegemoet te komen met chloor. De FINA keurde dit initiatief goed en schonk US$ 25.000 voor het ingediende project, waarvan US$ 7.500 beschikbaar is gesteld voor de aanschaf van chloor.

Clyde Ford, voorzitter van de SZB, heeft zich persoonlijk ingezet om dit geschenk zoals beloofd voor de kerstdagen te overhandigen aan de lidverenigingen. Ford geeft aan dat dit het begin is van een nieuw tijdperk, waarbij de leden aangesloten bij de zwembond profijt zullen hebben van hun lidmaatschap. “Wij zijn er om hen te versterken in de verdere ontwikkeling van de zwemsport. Dit moet het vertrouwen in de zwembond terug brengen en de aangekondigde transparantie etaleren. De leden hebben er recht op en moeten weten hoe de beschikbare middelen op een efficiente manier worden ingezet”, legt Ford uit. Het volgend project waarvoor de bond zich inzet is de aanschaf van het digitaal tijdsysteem. De verzekering is gegeven dat reeds in januari 2021 dit naar Suriname verscheept zal worden. De lidverenigingen hebben jaren geklaagd over het handmatig klokken. Ford zegt dat daaraan spoedig een eind komt, het systeem komt eraan, het is al betaald en moet alleen nog verscheept worden.

De voorzitter sluit af door aan te geven dat dit bestuur is gekozen op basis van daadkracht en vertrouwen en heeft beloofd het anders te doen. “Wij zijn gekomen om te werken voor onze leden en hun zwemmers. Het bestuur van de Surinaamse zwembond wenst tot slot de totale gemeenschap fijne feestdagen toe, een zalig uiteinde en een voorspoedig maar bovenal gezond 2021 toe”, aldus Ford.

Sun.sr