QN Sport+ Television N.V.

Miguel van Assen kan alleen via rechtstreekse kwalificatie deelnemen aan de Olympische Spelen

De Olympische Spelen worden van 23 juli tot en met 8 augustus 2021 gehouden in Tokio. Op
dit moment heeft nog geen enkele atleet zich gekwalificeerd. De twee atleten die nog in de race
zijn voor kwalificatie zijn Miguel van Assen op het onderdeel hinkstapspringen en Danny
Vanan op de 100m sprint.

Voor het geval geen enkel atleet zich rechtstreeks kwalificeert kon voor 21 juni één
“universality place” of wildcard bij World Athletics worden aangevraagd. Op basis de
geleverde prestaties van deze twee atleten heeft de Atletiekbond op 20 juni via het Surinaams
Olympisch Comité een verzoek ingediend om een wildcard te verstrekken aan Miguel van
Assen.

 


Reeds op 22 juni kreeg het Surinaams Olympisch Comité bericht dat de aanvraag voor
het verstrekken van een wildcard aan Miguel van Assen niet is gehonoreerd door de Technische
Commissie van World Athletics. Dit heeft te maken met het feit dat slechts 32 atleten kunnen
deelnemen aan het onderdeel Hinkstapspringen er al voldoende atleten zijn die de
kwalificatielimiet behaald hebben.
Het kwalificatietraject verloopt op 29 juni, dit betekent dat Miguel van Assen zich alleen nog
rechtstreeks kan kwalificeren als hij uiterlijk 29 juni dekwalificatielimiet van 17.14m haalt.
Zijn personal best is 16.96m terwijl hij recentelijk op de Zuid-Amerikaanse Kampioenschappen
een sprong maakte van 16.73m. Op zaterdag 26 juni a.s. neemt Van Assen deel aan de 32ste
Centraal Amerikaanse Kampioenschappen in San Jose, Costa Rica. Wij hopen van harte dat hij
deze laatste kans goed benut om zich rechtsreeks te kwalificeren voor deelname aan de Olympische
Spelen. Als dit niet het geval is zal Danny Vanan, die op de ranking score van World Athletics meteen
na Van Assen volgt, deelnemen met een wildcard op 100m sprint.

De Surinaamse Atletiek Bond
Paramaribo, 25 juni 2021