QN Sport+ Television N.V.

Ministerie van Sport en Jeugdzaken introduceerd verkiezing sport ambassadeurs

Het Ministerie van Sport en Jeugdzaken heeft hedenmorgen ten kantore van de directeur Jeugdzaken,Rachel Koningsbloem-Pinas verschillende commissies geinstalleerd. Voor de sportwereld is het een memorabele dag. Het department heeft voor het eerst een commissie  geinstalleerd voor de verkiezing en benoeming van een sport ambassadeur. Aan deze verkiezing mogen slechts de gekozen jeugdparlementariers mee doen.

De commissie die belast is met de voorbereidingen naar de grote verkiezingsdag toe wordt gevormd door een lid van de Vereniging Sport Journalisten Suriname(VSJS),Ivan Summerville en een lid van het Surinaams Olympisch Comite, Gordon Tjauw Ngie Tjouw. Deze commissie wordt even als de andere commissies voortgezeten door Margo Biervliet de onder directeur van het directoraat Jeugdzaken.

Volgens de directeur van Jeugdzaken,Rachel Koningsbloem-Pinas worden de sport ambassadeurs evenals de Caricom Youth Ambassadors,UN SDG Youth Ambassadors voor twee jaar gekozen. Voor wat de kandidaatstelling betreft zullen degenen die zich kandidaat willen stellen aan verschillende eisen moeten voldoen die in een profile zijn onder gebracht door de o.d van Sportzaken,Kenneth Jaliens. De verkiezingsdag wordt door de commissie bepaald.