QN Sport+ Television N.V.

Pers Bericht van het “Oud” bestuur SZB

Op de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 23 februari 2015 is er een nieuw bestuur aangetreden o.l.v. de heer Maikel Klein nadat het zittend bestuur o.l.v. de heer Guno van der Jagt zich niet herkiesbaar stelde.

De heer Maikel Klein verwijt het oud bestuur van onwil voor het overdragen van de bestuurs stukken. Dat is totaal bezijdens de waarheid.

Op de ALV heeft het bestuur voorgesteld vanaf agenda punt 5 de ALV te verdagen met een week om de secretaris en penningmeester, die vanwege werkzaamheden en ziekte de stukken niet afkonden maken,de gelegenheid te geven dat als nog te doen. De ALV na een korte schoring heeft besloten om de agenda punten 5 t/m 9 te verdagen met 2 (twee) weken en de andere agenda punten normaal af te handelen.

Met deze aktie heeft de ALV aangegeven vernieuwing boven continuiteit te stellen.

Het “oud” bestuur heeft alle equipment die nodig is om de Nationale Long Course Kampioenschappen af te kunnen handelen bereids afgestaan.

Ondergetekende heeft ook nog de tijd genomen om op dinsdag 24 februari met delen van het nieuw bestuur te zitten om informatie uit te wisselen.

Op 25 februari 2015, een nationale feestdag, is er ook nog een afspraak gemaakt met een van de technische personen van het “nieuw” bestuur om over de zwem programma’s die gebruikt worden bij de zwemwedstrijden. Tijdens de sessie is er een telefoontje binnen gekomen en werd de mededeling gedaan dat de equipment achtergelaten moest worden.

Deze akties geven duidelijk aan dat er absoluut geen onwil is aan de kant van het “oud” bestuur. Er is misschien sprake van onkunde bij het nieuw bestuur.

Bij de start van de Nationale Long Course Zwemkampioenshappen zal de laptop met de benodigde software beschikbaar zijn om de wedstrijden te kunnen draaien door de officials.

Guno van der Jagt
Oud voorzitter
Surinaamse Zwem Bond

Convocatie ALV-23 februari 2015