QN Sport+ Television N.V.

Persbericht SBB – Overlijden bridge-icoon Piem Reiziger

De Surinaamse Bridge Bond (SBB) sloot met succes zijn Nationale Open Bridge Viertallenteams Kampioenschappen 2020 af op 29 februari 2020, waarbij Team Razab-Sekh het kampioenschap pakte en Team Raghoenandan het semi-kampioenschap (Piem Reiziger maakte deel uit van dit team). Hierna maakte de SBB zich op om mee te doen aan de 47e Inter Guyanese Bridge Spelen (IGBS 2020)  tijdens het Paasweekend  van 10-13 april 2020 te Cayenne – Frans Guyana. Echter ging vanwege Covid-19 dit niet meer door en liggen zowel hier als te Frans Guyana alle fysieke bridgecontacten en spelen stil. Echter wordt er wel online gespeeld. Zo speelde ook Piem en vele andere bridgers frequent op www.bridgebase.com .

Gister kreeg de Bond het droevig bericht dat Piem was overleden aan zijn langdurige ziekte. Voorwaar een smartelijk verlies voor de bridgewereld, omdat hij niet alleen nationaal maar ook in de regio heel bekend stond als een goede bridger met diverse kwaliteiten.

Hij heeft jarenlang deel uit gemaakt van het SBB bestuur tot 2014 waar hij als waarnemend voorzitter afscheid nam van  het bestuur van de Bond. Echter bleef hij nog zijn krachten verlenen op o.a. het gebied van bridgetrainingen en clinics, waarbij hij diverse bridgecursussen heeft verzorgd in het verleden tot 2016.

Verder was hij de man van de IGBS: Een traditie die dankzij Piem wel is doorgezet, is de jaarlijkse organisatie van het Inter Guyanese Bridgetoernooi. Zonder Piem was dit evenement allang doodgebloed en zijn deze spelen t/m 2019 46 jaar lang onafgebroken georganiseerd geworden afwisselend in Suriname, Frans Guyana en Guyana. Hij maakte ook steeds deel uit van de Surinaamse bridgeselectie.

Hij speelde minstens de laatste 15 jaar vast met zijn bridgepartner Pieter Sonneveld, ook een ander groot bridge icoon in de bridgewereld, en won diverse toernooien. Zijn laatste kampioenschap Open paren behaalde hij met de jonge Shiva Kalka en seniore Ewald Muskiet (wijlen) in 2018; in dit jaar pakte zijn team  ook het Viertallen kampioenschap . Verder was hij ook heel actief in de autorallysport – zie bericht apart op www.qn-sports.com .

Het bestuur van de Surinaamse Bridgebond condoleert alle bridgers en de Surinaamse en regionale sportgemeenschap met heengaan van deze bridge icoon en wenst de familie en vrienden veel sterkte toe.

 

Hoogachtend,

Namens het bestuur,

Ratan Kalka – Secretaris