QN Sport+ Television N.V.

Persbericht Surinaamse Zwem Bond

De 9 lidverenigingen aangesloten bij de Surinaamse Zwem Bond krijgen een kerstcadeau.
De Surinaamse Zwem Bond heeft vandaag 24 december 2020, haar 9 lidverenigingen t.w. de VOS, SNL, The Whales, NTC, Neptunes, OASE, de Dolfijn, TNT en de Witte Lotus een kerstcadeau geschonken.
Dit geschenk heeft een waarde van $830,33 en vloeit voort uit een project welke is ingediend bij haar moeder organisatie de FINA. Dit ter ondersteuning van de leden ivm de COVID -19 pandemie.
De Covid-19 pandemie welke vanaf maart 2020 ook Suriname in de ban heeft, heeft er voor gezorgd dat de lidvereningingen hun deuren en daarbij ook de zwembaden moesten sluiten. Daarnaast is de prijs van chloor enorm gestegen. Het initiatief werd geopperd om de leden aangesloten bij de SZB tegemoet te komen met chloor.
De moeder/ Internationale organisatie FINA, keurde dit initiatief goed en schonk $25000,00 voor het ingediende project, waarvan $ 7500,00 beschikbaar is gesteld voor de aanschaf van chloor.
Clyde Ford, voorzitter van de Surinaamse Zwem Bond, heeft zich persoonlijk ingezet om dit geschenk zoals beloofd voor de kerstdagen te overhandigen aan de lidverenigingen. Ford geeft aan dat dit het begin is van een nieuw tijdperk waarbij de leden aangesloten bij de zwembond profijt zullen hebben van hun lidmaatschap, wij zijn er om hen te versterken in de verdere ontwikkeling van de zwemsport. Dit moet het vertrouwen in de zwembond terug brengen en de aangekondigde transparantie etaleren. De leden hebben er recht op en moeten weten hoe de beschikbare middelen op een efficiente manier worden ingezet, legt Ford uit. Het volgend project waarvoor de bond zich inzet is de aanschaf van het digitaal tijdsysteem. De verzekering is gegeven dat reeds in januari 2021 dit naar Suriname verscheept zal worden. De lidverenigingen hebben jaren geklaagd over het handmatig klokken. Ford zegt dat daaraan spoedig een eind komt, het systeem komt eraan, het is al betaald en moet alleen nog verscheept worden.
Ford sluit af, door aan te geven dat, dit bestuur is gekozen op basis van daadkracht en vertrouwen en heeft beloofd het anders te doen, wij zijn gekomen om te werken voor onze leden en hun zwemmers.

Het bestuur van de Surinaamse zwembond wenst tot slot de totale gemeenschap fijne feestdagen toe, een zalig uiteinde en een voorspoedig maar bovenal gezond 2021 toe.

SZB