QN Sport+ Television N.V.

Sportsector loopt in Nederland 1,5 miljard mis door corona

De omzetderving van de Nederlandse sportsector vanwege de coronacrisis loopt de komende weken op naar 1,5 miljard euro. Dat blijkt uit de monitor Sport en Corona, die met steun van het ministerie van VWS en een groot aantal partijen uit de sportsector door het Mulier Instituut is uitgevoerd.

Ongeveer 500 miljoen euro van de anderhalf miljard wordt gecompenseerd door steunmaatregelen van de overheid. Een miljard moet komen uit besparingen, door de inzet van reserves én onttrekkingen van het eigen vermogen. Het nieuw opgerichte Kennisconsortium Sport en Corona verwacht dat de daadwerkelijke omzetderving en schade voor de sport als gevolg van de coronacrisis aan het eind van dit jaar nóg hoger is. Dat komt door gevolgschade en doordat enkele coronamaatregelen ook na 1 augustus blijven gelden.

Bron: ad.nl