QN Sport+ Television N.V.

Suriname Olympic Academy wordt educatieve arm SOC

Het Surinaams Olympisch Comité (SOC) heeft gisteren, 27 juli 2020, de virtuele launch gedaan van de Suriname Olympic Academy. Hiermee is het SOC officieel gegroeid met een educatieve werkarm. Het bestuur bestaat uit Manodj Hindori (voorzitter), Dennis Mac Donald, Kirtie Algoe en Marina Bersaoui. Suriname behoort met de lancering van de Academy tot de groep landen in de regio met een dergelijk instituut. Het doel van de Academy is het uitdragen van kennis over het Olympisme middels educatie en onderzoek. Doorgaans wordt bij de Olympische Spelen het accent gelegd op topsportbeoefening, maar centraal staan de waarden van het Olympisme voor de wereld waaronder excellentie, respect en vriendschap. De vijf ringen zijn symbolisch hiervoor. Tijdens de launch waren zeven lidbonden vertegenwoordigd: atletiek, zwemmen, volleybal, tennis, badminton, taekwondo en judo. Ook het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport was aanwezig in de persoon van Carolina Vera Vera die minister Gracia Emanuel vertegenwoordigde.

De sprekers – Ramon Tjon a Fat (voorzitter SOC), Manodj Hindori en Carolina Vera Vera – benadrukten het belang van educatie, vorming en sport. De Academy zal deze functie mede helpen promoten in samenwerking met verschillende groepen. Op dit moment zijn er enkele korte en middellange termijn acties geformuleerd die verder worden uitgewerkt. De Suriname Olympic Academy is ruim een jaar lang voorbereid. Er is gekeken naar de structuur van de International Olympic Academy en hun branches in verschillende delen van de wereld. De observaties leren ons dat de opzet en operatie van deze Academy afhangt van de mogelijkheden van het land.

Wij hopen dat de Suriname Olympic Academy mag uitgroeien tot een sterke educatieve en sportieve poot in de gemeenschap. Met dit instituut streeft het SOC ernaar om verder bij te dragen aan de benutting van de sportmogelijkheden. Wij hebben recentelijk het strategisch beleidsplan van het SOC gedeeld. Ook de launch van de gedragscodes in de sport door het Gender & Sport Commissariaat is noemenswaardig. Er wordt getimmerd aan de weg. De Suriname Olympic Academy is het resultaat van ruim een jaar nadenken, laveren tussen de nationale en internationale ontwikkelingen en vertrouwen in onze toekomst.

Sun.sr