QN Sport+ Television N.V.

Verschil tussen directoraten en ministerie als geheel

PARAMARIBO – Vanuit bestuurskundig oogpunt bekeken, kan de voorgenomen opsplitsing van het ministerie van Sport- en Jeugdzaken ertoe leiden dat de aandacht over deze beleidsgebieden verdeeld zal zijn. Dit zegt bestuurskundige August Boldewijn over deze issue die veel tongen heeft losgemaakt bij (politieke) voor- en tegenstanders.

Hij probeert op vragen van de Ware Tijd een neutrale visie te geven hierop. Het verschil tussen de voortgang van de twee poten als twee directoraten in plaats van onder één ministerie, mag volgens hem niet worden onderschat. “Bij een ministerie gaat de ontwikkeling van het beleid van sport en jeugd op hoog niveau uit van een minister en die gaat deze zaak bespreken in de raad van ministers. Er komen financiële middelen vanuit de raad van ministers naar jeugd én sport.”

In het geval van twee directoraten, ondergebracht bij afzonderlijke ministeries, vraagt de bestuurskundige zich af welke “power” zij zullen hebben om de gewenste financiële middelen te eisen uit de begroting. Chandrikapersad Santokhi, leider van de nieuwe coalitie, heeft vorige week tegen de Ware Tijd gezegd dat Jeugdzaken wordt ondergebracht bij het ministerie van Arbeid en Werkgelegenheid dat is toegewezen aan de VHP en Sportzaken bij Regionale Ontwikkeling (Abop).

Het is volgens hem de bedoeling om meer aandacht te geven aan sporttalenten in het binnenland wat maakt dat dit directoraat beter past bij Regionale Ontwikkeling. “Dat is geen argument omdat de aandacht besteden aan sporttalenten in het binnenland ook kan vanuit een ministerie van sport en jeugd. Ik zie daar geen enkel verschil in”, werpt Boldewijn op.

Hij onderstreept dat jeugd en sport onlosmakelijk aan mekaar zijn verbonden. “Als we de hele materie met betrekking tot sport bekijken en dat brengen in het kader van de jeugd, dan is het wereldwijd zo dat de ontwikkeling van de sport bijdraagt aan de ontwikkeling van de jeugd. Dat is de basisreden waarom je een ministerie van sport en jeugd zou moeten hebben.” De bestuurskundige kan niet voldoende benadrukken hoe belangrijk het samengaan van deze twee beleidsgebieden is. “Je kan niet praten over jeugd zonder over sport te praten. Het is de geest en de attitude van jongeren om zich met bewegen bezig te houden.”

Dwtonline.com