QN Sport+ Television N.V.

‘Volleybalontwikkeling jeugdigen vanuit ‘nieuwe bril”

PARAMARIBO – Antonie Manhoef heeft onlangs de Long Term Athlete Development-training van Canada met succes afgerond. “Weer een mijlpaal voor de Surinaamse Volleybalbond”, onderstreept de secretaris van de Suvobo, die terugziet op een geweldige scholing. “Het sluit aan bij de gedachte van ons als bestuur om aan kaderversterking te doen om zodoende de volleybalsport verder te ontwikkelen.”

De cursus is via het Surinaams Olympisch Comité door Pan Am Sport aangeboden aan personen die zich bezighouden met de sportontwikkeling in zijn algemeenheid. Binnen het bestuur is Manhoef belast met de ontwikkeling van de sporters en de schoolvolleybalcommissie vandaar zijn voordracht.

De training heeft hij acht weken online gevolgd. Alle facetten hoe een sporter vanaf de kleuterjaren tot seniorenleeftijd het best ontwikkeld kan worden zijn volgens hem aan de orde geweest. “Alle randvoorwaarden zijn behandeld die ter ondersteuning kunnen dienen om dit model goed te kunnen uitvoeren. Zaken zoals de facilitering vanuit de overheid, sponsoren, buurt -en sportorganisaties, social media enzovoorts.”

De acht sessies duurden elk twee uren met daarnaast een mid-term en een final exam. “Na deze training bekijk ik die ontwikkeling bij jeugdigen vooral vanuit een ‘nieuwe bril'”,  benadrukt Manhoef. Hij geeft toe dat het hem een bredere kijk heeft gegeven op de ontwikkeling van de sporter in de ruimste zin des woords. “Binnen de volleyballerij zal ik met de andere ervaren trainers nagaan hoe wij een dergelijk model kunnen ontwikkelen ten einde de sporter centraal te stellen, rekening houdende met de beschikbare mogelijkheden.”

De training heeft hij kunnen combineren met zijn werk. Manhoef is medewerker op de afdeling praktijkbegeleiding van het Psychiatrisch Centrum Suriname.

Dwtonline.com