QN Sport+ Television N.V.

Atompai verliest rechtszaken tegen de Surinaamse Voetbal Bond

10 November 2022. Na een mislukte directe poging tot overname van de SVB, welke Poetini Atompai in samenwerking met de politie officieren Hellings en Gentle uitprobeerden, werd getracht om dit via de Kortgeding rechter te bereiken. In de twee rechtzaken, waar de SVB en de groep Atompai tegenover elkaar stonden verloor de groep Atompai in beide zaken alle door hun gevraagde vorderingen.

Na afwijzing van het jaarverslag 2021 en de volgens het bestuur valse aantijgingen van de groep Atompai besloot het SVB bestuur de brui eraan te geven en gaf aan verkiezingen uit te zullen schrijven. Ontevreden met dit besluit besloot de groep Atompai een vergadering uit te schrijven om het bestuur naar huis te sturen op een door de SVB als onrechtmatig opgeroepen genoemde vergadering. Deze onrechtmatigheid gaf de SVB ruimte om een proces tegen de groep Atompai aan te spannen. De SVB informeerde de FIFA hierover die vervolgens de leden en de rechter schriftelijk informeerden dat er geen bestuursverkiezingen mochten plaatsvinden en dat er een FIFA-Concacaf delegatie naar Suriname zou komen om zich over de toestand te laten informeren. In het belang van de voetbalsport besloot de rechter om de bevindingen van de FIFA af te wachten alvorens een oordeel te vellen als dat nog nodig mocht zijn.

 

Na het bezoek en de “hearings” van de FIFA-Concacaf  Delegatie in augustus jl, formuleerde de FIFA een tiental aanbevelingen ,welke in een tijdslijn tot 2025 is uitgewerkt. Een van de eerste aanbevelingen was, dat beide partijen de lopende rechtzaak introkken hetgeen de SVB ook deed. De Groep Atompai weigerde gevolg aan deze FIFA aanbeveling te geven, en moet ook zo door de Groep Atompai aan de rechter kenbaar zijn gemaakt. De door de Groep Atompai ingestelde vordering werd op 10 november afgewezen door de Kortgedingrechter.

Een tweede aanbeveling van de FIFA was dat er in oktober een ALV werd uitgeschreven, waarin het eerder afgewezen jaarverslag 2021 en het bijbehorende Accountantsverslag worden goedgekeurd. De reden hiervoor is dat de Groep Atompai geen enkele valide reden voor afkeuring aan de FIFA delegatie kon aangeven. Daags voor de op 21 oktober uitgescheven ALV daagde de Groep Atompai de SVB voor het gerecht met het verzoek om de te houden ALV niet toe te staan, om zodoende op indirecte wijze de aanbevelingen zoals gedaan door de FIFA niet te erkennen als zijnde iets dat afkomstig is van de FIFA.

 

In een FIFA schrijven welke de SVB aan de rechter overhandigde, maakte de FIFA twee zaken duidelijk namelijk dat de geformuleerde aanbevelingen van de FIFA afkomstig zijn; verder wees men op de gevolgen wanneer en FIFA lid zich niet houdt aan met de FIFA overeengekomen Statutaire bepalingen. Belangrijker in deze is misschien de opmerking die zij in hun schrijven maakt en dat is, dat de Lidorganisatie (SVB) bevoegd is deze door te trekken naar leden die zich niet aan de FIFA regels wensen te conformeren. Kortom de Kortgedingrechter heeft ook in deze geen gronden gevonden om hetgeen de Groep Atompai eiste te honoreren.

Krishnadath zegt het erg te vinden dat een 12 tal leden met hun norm afwijkend gedrag de belangen van niet alleen de overige SVB leden, maar ons geheel voetbal hebben geschaad. Helemaal onbegrijpelijk is het dat het met name deze zelfde leden zijn die geregeld bij het bestuur om financiele hulp komen aankloppen. Je wijst de FIFA aanbevelingen af, maar je wil wel in aanmerking komen voor FIFA gelden. Je doet er in principe alles aan dat die gelden niet vrijgemaakt worden voor de SVB en haar leden. Onbegrijpelijk.

 

DTSNV

Hoe verder. We roepen binnenkort een ALV bijeen waarop men de goedkeuring dient te verlenen aan de Jaarreking 2021, waarna we verder uitwerken de reeds in 2018 door de SVB in concept geschreven nieuwe statuten. De volgende stap zal dan zijn het maken van modelstatuten voor onze leden. Het belang van deze statuten is dat ze volledig in lijn moeten zijn met de Concacaf en FIFA statuten. Dit alles zal een flinke kluif zijn om doorheen te bijten.

DBSuriname