Commentaar: Stemmen kopen

De strijd om het voorzitterschap bij de Surinaamse Voetbalbond (SVB) en in mindere mate om een bestuursfunctie, is losgebarsten. Het gaat tot nog toe tussen John Krishnadath en tegenkandidaat Ravin Changoer. Nu al zijn er aanwijzingen dat, net als bij voorgaande verkiezingen, stemmen zullen worden gekocht. Dat is omkoping en dus corruptie, een volgens de Surinaamse wetgeving strafbaar feit.

Het is publiek geheim dat tijdens bestuursverkiezingen bij de SVB flink met geld wordt gesmeten. Onlangs gaf Krishnadath zelfs toe bij een lokaal medium dat er machtigingen worden gekocht of verkocht om de stemming te beĂŻnvloeden.

Opvallend is dat op een vraag van de presentator van het programma en van luisteraars die inbelden of het zittende bestuur dit fenomeen zal voorkomen of zich er zelf niet aan schuldig zal maken, de voorzitter geen bevredigend antwoord kon geven. Wel zei hij nog een termijn te willen aanzitten, “om het werk dat hij is begonnen af te ronden”. Het valt te betwijfelen of het dit bestuur zal lukken om op een eerlijke manier, dus zonder machtigingen te kopen, in het zadel te blijven. Maar Krisnadath zal er alles aan doen de strijd te winnen. Immers, aan het voorzitterschap kleven verschillende voordelen.

De vraag is of de Wereldvoetbalbond (Fifa) en haar werkarmen, zoals Concacaf, op de hoogte zijn van wat zich in Suriname afspeelt rond de bestuursverkiezing. Een SVB-lid zou de stoute schoenen hebben aangetrokken en alvast een topje van de sluier hebben gelicht bij Fifa, zij het niet direct over omkoping. Volgens het lid heeft het bestuur gerommeld met gebruik van geld uit het Covid Relief Fund van de Fifa. Natuurlijk wordt dit hem niet in dank afgenomen, maar misschien is dit het begin om vermeende misstanden te rapporteren. Ook de Surinaamse regering kan haar stem laten horen om misstanden bij de SVB te voorkomen. Ze heeft een sterk wapen in handen met de garantstelling die is gegeven voor de bouw van een nieuw stadion en zou dit als drukmiddel kunnen gebruiken om corruptie bij de bestuursverkiezing te voorkomen.

Wat ook te denken geeft is dat sommige lidorganisaties er openlijk voor uitkomen dat zij hun stem hebben verkocht. Bovendien schamen ze zich niet om tijdens de stemming aanwezig te zijn. Het valt dan ook niet begrijpen dat deze leden niet bij hun eigen bond ter verantwoording worden geroepen. Het lijkt er wel op dat het huidige bestuur meer tegenstand mag verwachten, omdat de onvrede bij leden is toegenomen. Van de tegenkandidaat mag worden gehoopt dat hij zich niet leent voor dit soort praktijken. Aan de kant blijven staan en een heleboel roepen heeft geen zin. Overleg de bewijzen bij de juiste instanties en als het waar blijkt te zijn moeten er zonder aanzien des persoons maatregelen worden getroffen.

 

 

Bron: dwtonline.sr

Share article

Latest articles