Aanvragers trekken verzoek alv SVB in

De aanvragen van de algemene ledenvergadering (alv) bij de Surinaamse Voetbalbond (SVB), hebben dat verzoek weer ingetrokken. “Doordat de SVB zelf haar jaarvergadering voor 20 maart heeft uitgeschreven, is er een overlapping van agendapunten met de aangevraagde vergadering, welke door het SVB-bestuur voor 18 maart is uitgeschreven.

Gezien de kosten die hiermee gepaard gaan en de Covid-19 situatie, is het niet raadzaam om kort achter elkaar 2 alv’s te houden”, laten de aanvragers weten in het annuleringsverzoek. Ze vragen dan ook de convocaties verstuurd naar de leden voor de alv van 18 maart in te trekken.

Een aantal leden van de SVB hadden per brief op 26 februari 2021 een alv aangevraagd aan het SVB-bestuur, waarbij onder andere als agendapunten moesten zijn, het bepalen van de datum voor de bestuursverkiezing en bespreking verdeling Covid-19-gelden. Op 28 februari stuurde de SVB een convocatie naar de leden voor de jaarvergadering, met daarin bestuursverkiezingen, welke uitgeschreven waren voor 20 maart.

Op 8 maart reageerde de SVB op de aanvraag van 26 februari en schreef een alv uit voor 18 maart, 2 dagen voor de alv met de verkiezingen. Nu blijkt die alv overbodig te zijn. Het is niet duidelijk of de SVB deze vergadering daadwerkelijk geannuleerd heeft.

 

Bron: Sun.sr

Share article

Latest articles