QN Sport+ Television N.V.

Amar Ramadhin: ‘ Covid – 19 mijn grootste uitdaging’

Sinds de afgelopen verkiezingen in het jaar 2020 is Drs. Amar Ramadhin de nieuw aangestelde minister van Volksgezondheid. Ramadhin spreekt van een grote uitdaging met een enorme verantwoording.

In gesprek met QN – Sports geeft de minister aan dat hij zich goed voelt bij zijn funktie als minister, maar dat hij in tegenstelling tot zijn voorgangers midden in een wereld-pandemie is ingestapt.

De impact die het virus op topsporters kan hebben als deze besmet zijn geraakt is volgens de minister minder groot, omdat het hier gaat om mensen met veel meer weerstand, beweging, een beter eetpatroon en een gezonder eetpatroon. In hoeverre het virus na de genezing invloed heeft op de carriere van de sporter, is verschillend.

 

Waarom het ten opzichte van de rest van de wereld in Suriname zolang duurt alvorens competities hervat worden, heeft als grootste oorzaak de laag liggende vaccinatie – graad. Het doel is altijd preventief te handelen om sporters en anderen natuurlijk te blijven beschermen; preventief handelen geschiedt het best middels vaccinatie.

Inmiddels is ook het advies om contactsporten onder gevaccineerden weer toe te staan en is het erg van belang dat het volk elkaar motiveert om zich te gaan vaccineren. Ook internationaal gezien en in sportief opzicht wordt het langzaam aan een dringende zaak dat vaccinatie plaatsvindt onder de sporters zodat competities hervat kunnen worden.

Het doel is om op zijn minst 80% van de gehele bevolking volledig gevaccineerd te krijgen; op deze manier is de kans op een nieuwe golf en eventueel nieuwe corona-uitbraken zeer beperkt. Hierdoor worden de mogelijkheden tot de start van onder andere de SVB – competitie alsmaar groter.

Naar het volk toe adviseert Ramadhin dat het raadzaam is in shape te blijven en er alles aan te doen veilig te blijven; als je tenslotte toch nog het virus oploopt maar reeds volledig gevaccineerd bent, loop je natuurlijk veel minder kans dat je met ernstige symptonen te maken krijgt.

Aan de mensen die het sporten met lichamelijk kontakt weer hebben opgepakt doet de minister tenslotte het verzoek het bij het voetballen te houden voorlopig; na de wedstrijd dus geen “ derde helft” inlassen! Daarmee duidt hij op het gevaar van het in groepjes samen zitten borrelen en nababbelen.