Dag 3 Real Madrid Foundation Clinics; oefenvormen krijgen meer diepgang

De 3de dag van de Real Madrid Foundation Clinics in het Essed stadion is wederom een geslaagde dag geweest! De goed aanwezige zon van de afgelopen dagen ging wat sneller tenonder dan de dagen daarvoor en daar had een ieder natuurlijk zijn of haar voordelen bij; de trainers tesamen met de participerende kinderen op het veld en aan de andere kant het opgekomen publiek (ouders) dat onder aangenamere weersomstandigheden de trainingsessies kon aanschouwen.

Er werd op de 3de dag wederom meer diepgang gegeven aan de verschilende oefenpatronen; waar er ook aandacht aan werd besteed, was hoe de deelnemers zich orienteren op het veld. Met name alvorens zij bijvoorbeeld een bal aanemen, inspelen en opkijken werd veel aandacht aan besteed. Los van de correcties die de lokale trainers en de afgereisde Alberto Gimenez plegen waar nodig, vallen er ook veelvuldig complimentjes waar dat op zijn plaats is; het zorgt voor de nodige boost om de jongelingen de trainingsessie vol te laten maken.

Gedurende deze Clinics, die mede door de samenwerking met QN Sports werkelijkheid zijn geworden in Suriname, wordt lang niet alleen gelet op wie de spelers met de beste voetbalkwaliteiten zijn. De Real Madrid Foundation is heel erg educatief ingesteld en schenkt heel veel aandacht aan de discipline die het kind aan de dag legt; dat is trouwens in elke professioneel ingestelde organisatie het geval.

tromoto nv

De Clinics tellen nog 2 dagen; het begon op maandag 21 augustus en eindigt op vrijdag 25 augustus.

Share article

Latest articles