QN Sport+ Television N.V.

De SARK herkiest haar eerste vrouwelijke voorzitter op de Jaarvergadering 2023

Na haar recente zeer geslaagde GUM AIR Districtenrally 2023 te hebben georganiseerd, hield de Surinaamse Auto Rally Klub (SARK) o.a. bestuursverkiezingen op haar Jaarvergadering afgelopen maandag in de Conference room van het Lalla Rookh Complex.

Het ‘jong’ bestuursteam, dat bij de verkiezingen in september 2022 gekozen was, bestond uit Raisha Klein als voorzitter met de volgende bestuursleden: Oliver Smith (ondervoorzitter), Jurian Amatsahip (secretaris), Navin Gangaram Panday (penningmeester), A.W. Brakke (commissaris), Vishay Hardwarsing (commissaris) en Ameet Binda (commissaris).

tromoto nv

Dit hard werkend team werd bij enkele kandidaatstelling herkozen en werd het bestuur aangevuld met 2 actieve leden, t.w. Ratan Kalka (als secretaris) en Gerard Roemer (als commissaris logistiek).

Nadat de voorzitter in functie werd herkozen en de vergadering verder mocht leiden, werden de leden van de verificatiecommissie bedankt voor hun inzet en het verrichte werk. Tevens werd door de Algemene ledenvergadering (ALV) een nieuw Verificatie-commissie benoemd.

De Jaarvergadering zelf had een zeer constructief en vlot verloop, en waren er ongeveer 20 leden aanwezig, die vrijwel allen actief deelnamen aan de vergadering. Naast de notulen van 2019 en 2022 die behandeld en aangenomen werden, brachten de gewezen secretaris, penningmeester en Verificatiecommissie elk hun diverse verslagen uit, welke uitvoerig werden besproken en goedgekeurd door de ALV. Er werd ook decharge verleend aan de penningmeester c.q. het scheidend bestuur over het goed gevoerd financieel beleid.

Naast diverse mededelingen werden er ook presentaties gedaan en discussies gevoerd t.a.v. SARK Clubhuis, contributie vaststelling en het verdere jaarprogramma 2023-2024.

De eerstvolgende rally die gepland staat voor dit jaar is de OX88 Midyear rally, welke op zondag 23 juli a.s. verreden zal worden. De voorbereidingen hiertoe zijn in volle gang.

Voor meer informatie bezoek onze website: www.sarkonline.com of contact het secretariaat via e-mail: secretariaat.sark@gmail.com

Bron: SARK