QN Sport+ Television N.V.

De toekomst van het Surinaamse voetbal

Voetbal is zonder enige twijfel de populairste teamsport ter wereld. Hoewel veel landen semiprofessionele en professionele competities met clubteams hebben, wekt niets meer gevoelens van nationalis-tische trots op dan voetbal dat op nationaal teamniveau wordt gespeeld. Regionale competities monden uit in het vierjaarlijkse WK dat de beste voetbalnatie ter wereld bepaalt. Voor veel landen is het een nationale schande om zich niet te kwalificeren voor het WK, terwijl kwalificatie voor andere landen een hoopvolle droom is.

Het nationale seniorenmannenteam (‘Natio’) heeft onlangs povere resultaten geboekt in de groepsfase van de Concacaf Nations League die moest leiden tot plaatsing voor de Concacaf Gold Cup. Wat Suriname mist, is een eigen levensvatbare semiprofessionele of professionele voetbalcompetitie die kan dienen als kweekvijver voor Surinaamse spelers. Het grootste deel van de kern van ‘Natio’ bestaat uit spelers uit de Surinaamse diaspora. Het selecteren van diasporaspelers voor ‘Natio’ zien velen als de snelste weg naar succes. Maar dit draagt niet bij aan de verdere duurzame ontwikkeling van het Surinaamse voetbal. Bovendien staan veel diasporaspelers om verschillende redenen niet te springen om zich bij ‘Natio’ aan te sluiten.

Het huidige nationale teamprogramma is op dit moment gebaseerd op het creëren van een toplaag die bestaat uit diasporaspelers die moet concurreren met nationale teams uit de Concacaf. Echter, het programma van ‘Natio dient te zijn gebaseerd op een tweesporenbeleid. Het zal voor diasporaspelers aantrekkelijker moeten worden om voor Suriname uit te komen, maar tegelijkertijd moet het lokale voetbal kwaliteitsimpulsen krijgen. Dit is de oplossing op weg naar een nationale voetbalselectie die uiteindelijk zal bestaan uit diasporaspelers én goed voorbereide spelers uit de nationale profcompetitie. Om dit plan uit te kunnen voeren moet de semiprofessionele of professionele voetbalcompetitie nu eindelijk worden opgezet.

Om het sportief en financieel succes van de Surinaamse profcompetitie te verzekeren, is het nodig om de huidige organisatiestructuur van de Surinaamse Voetbalbond aan te passen

Professionalisering

Bij de professionalisering van de Surinaamse voetbalsport zal het vooral moeten gaan om ‘organisatie professionalisering’, ‘systemische professionalisering’ en ‘beroepsmatige professionalisering’. Organisatie professionalisering bevat vraagstukken omtrent professionalisering en bestuur, organisatiestructuur en het proces van beleid maken.

De systemische professionalisering heeft betrekking op externe factoren, zoals commercialisering en globalisering. Beroepsmatige professionalisering verwijst naar de ontwikkeling van de voetbalsportbeoefening tot een (semi)betaald beroep (de overgang van voetbal als hobby naar voetbal als beroep). De professionalisering van het Noorse vrouwenvoetbal met enkele grote sportieve en organisatorische opbrengsten tot gevolg, geeft aanleiding te denken dat organisatie professionalisering andere vormen van professionalisering stimuleert.

De definities voor een semiprofessionele of professionele voetbalcompetitie kunnen per land verschillen. Over het algemeen kan een speler/speelster in een semiprofessionele competitie niet rondkomen van de inkomsten van alleen voetballen en verdient hij/zij doorgaans minder dan het bruto binnenlands product (bbp) per hoofd van de bevolking.

Daarentegen verdient een speler/speelster in een profcompetitie genoeg (meer dan het BBP per hoofd van de bevolking) dat het niet nodig is om een tweede beroep te ambiëren. Een voetballer/voetbalster die een arbeidscontract heeft met een club is daarmee dus niet automatisch een professionele sporter, zijn/haar inkomen moet voldoende zijn voor een zelfstandige financiële positie. Het bbp is één van de indicatoren om de welvaart van een land te bepalen. In 2020 was in Suriname het bbp per inwoner ongeveer 4.700 euro.

Suriname Pro League

Om het sportief en financieel succes van de Surinaamse profcompetitie (‘Suriname Pro League’) te verzekeren, is het nodig om de huidige organisatiestructuur van de Surinaamse Voetbalbond (SVB) aan te passen. In de nieuwe opzet is de SVB als bestuursorgaan verantwoordelijk voor de spelregels, de Suriname Pro League Cup en alle nationale voetbalteams.

De Suriname Pro League is in de nieuwe structuur verantwoordelijk voor de Suriname Pro League-competitie die in eerste instantie zal bestaan uit een senioren mannen divisie. In de toekomst zal het aantal pro leaguedivisies achtereenvolgens stapsgewijs worden uitgebreid met een U20-mannen-, een senioren vrouwen- en een U20-vrouwen divisie.

Voor deelname aan de Suriname Pro League-competitie is het hebben van een geldige Suriname Pro League-licentie een vereiste. De Suriname Pro Leaguemoet worden opgezet als een naamloze vennootschap onder Surinaams recht waarvan de meerderheid van de aandelen in handen blijft van de SVB.

De Suriname Pro League-competitie zal bestaan uit de veertien beste voetbalclubs in Suriname met een pro league-licentie én een ticket voor deelname aan de pro league. Het aanvragen van een pro league-licentie staat open voor alle clubs die nu spelen in de eerste en de tweede divisie van de SVB. Echter, de twaalf clubs die nu spelen in de eerste divisie van de SVB krijgen voorrang bij het verwerven van een jaarlijkse ticket (financiële inleg) voor deelname aan de pro league.

Het zal voor twee teams uit de tweede divisie van de SVB mogelijk zijn om te promoveren naar de pro league-divisie, maar dit is niet vanzelfsprekend. Om te kunnen promoveren moeten de clubs, evenals elk van de twaalf uit de eerste divisie, aan een aantal voorwaarden voldoen, voornamelijk op financieel en sportief vlak. Zo moeten de promovendi bij de eerste twee eindigen (officieel) en een goede financiële huishouding hebben met een gezond financieel perspectief voor de toekomst.

De kampioen en semikampioen uit de tweede divisie moeten, naast hun licentie, de jaarlijkse ticket verwerven voor deelname aan de pro league-competitie. Andere clubs uit de tweede divisie kunnen een ticket voor deelname aan de Suriname Pro League verwerven als één van de twaalf clubs uit de eerste divisie, de kampioen of de semikampioen uit de tweede divisie de jaarlijkse pro league-ticket niet kan verwerven. De clubs uit de tweede divisie kunnen ook hun ticket verwerven als bij aanvang van de Suriname Pro League-competitie de licentie van een club wordt ingetrokken.

De Suriname Pro League wordt de hoogste divisie van het nationale voetbalcompetitiesysteem. De eerste en de tweededivisie van de SVB blijven als amateurdivisies bestaan. De pro league-competitie zal werken volgens een systeem van promotie en degradatie. Als profcompetitie zal de Suriname Pro League bijdragen aan het versterken van de nationale senioren en U20-teams en aan de verbetering van de ontwikkeling van lokale spelers/speelsters.

Eén van de andere doelstellingen is om uit te groeien tot een competitieve en dynamische profcompetitie. De Suriname Pro League moet de clubs en spelers/speelsters in staat stellen om uit te groeien tot een niveau waarop ze effectief kunnen concurreren in de Concacaf. De clubs zullen daarom ook spelen tegen profclubs uit de regio in het CFU Club Championship, de Concacaf League en de Concacaf Champions League.

De Suriname Pro League-competitie kan worden gesponsord door één of meerdere in Suriname of elders gevestigde commerciële partijen. De Surinam Pro League NV zal collectieve rechten verkopen, waardoor alle clubs uit de pro league een aandeel hebben in de tv- en radio-inkomsten. De collectieve verkoop van de mediarechten zal samen met de inkomsten uit de kaartverkoop onderdeel zijn van het financieringsmodel van de clubs voor de investeringen om hun sportief succes te verzekeren.

In aanloop naar de start van de Pro League-competitie zal voor een periode van drie competitiejaren een semi-professionele league worden georganiseerd. De veertien clubs uit de pro league krijgen zo de ruimte om te voldoen aan de vier belangrijkste criteria voor toelating tot de Suriname Pro League-competitie:

(1) de clubs moeten het bewijs van een thuisstadion tonen die beantwoord aan de minimale standaarden van de Concacaf om wedstrijden te organiseren

(2) de clubs moeten een minimum jaarloon betalen aan een gecontracteerde speler die gelijk is aan het Surinaamse bbp per hoofd van de bevolking

(3) de clubs moeten minimaal zestien gecontracteerde spelers, een voetbaltrainer en een fysiotherapeut hebben

(4) de club moet bij de licentieaanvraag een bankgarantie overleggen waarvan de waarde gelijk is aan de som van de minimum jaarlonen van de gecontracteerde spelers, de voetbaltrainer, de assistent en de fysiotherapeut.

DTSNV

Governance en structuur

De Suriname Pro League zal worden aangestuurd als een commercieel bedrijf. De raad van bestuur (RvB) bestaat uit een vertegenwoordiger van elke licentiehouder die deelneemt aan de pro league-competitie en een vertegenwoordiger van de SVB. De RvB bepaalt het beleid, houdt toezicht op het verloop van de competitie en kiest een neutrale voorzitter en een algemeen directeur. De voorzitter wordt gekozen door de RvB en is niet gelieerd aan één van de licentiehouders.

De operationele aspecten van de Suriname Pro League-competitie worden uitgevoerd door een managementteam onder leiding van dealgemeen directeur. De SVB is niet direct betrokken bij de dagelijkse gang van zaken van de Suriname Pro League, maar heeft vetorecht tijdens de verkiezing van de voorzitter en de algemeen directeur en wanneer nieuwe regels worden aangenomen door de Suriname Pro League.

Met de oprichting van de Suriname Pro League zullen de voetbalclubs zichzelf moeten omvormen tot naamloze vennootschappen. Dit om degenen die de clubs runnen te beschermen tegen persoonlijke aansprakelijkheid als de overgang van de clubs naar profvoetbal mis zou gaan.

De licentiehoudende clubs dienen te beschikken over een thuisstadion, waar het heffen van entreegelden mogelijk is. Het speelveld en de accommodatie van het thuisstadion moeten voldoen aan internationale normen en moeten door de technische commissie van de SVB worden goedgekeurd. Als onderdeel van de financiële stabiliteit van elke club buiten het veld, moeten clubs bij hun licentieaanvraag een marketingplan indienen dat aangeeft hoe de licentiehouder inkomsten zal genereren om aan maandelijkse verplichtingen te voldoen.

Vooruitzichten

Zal het Surinaamse voetbal op een dag een dominantie positie hebben in de Concacaf? Op het eerste gezicht is er geen enkele reden waarom dat niet zou kunnen. Toch voorzien velen een trage ontwikkeling van het Surinaamse profvoetbal. Dit is verrassend omdat het creëren van een dominante voetbalcompetitie technisch niet moeilijk is, het vereist alleen een grote som geld. Voetbalclubs zijn trofeeën en het is duidelijk dat kapitaalkrachtige individuen of grote bedrijven in Suriname bereid zijn om grote bedragen uit te geven om de erkenning te krijgen die hoort bij het financieren van een succesvolle professionele voetbalclub.

Zoals de zaken er nu voorstaan, is er, zonder het huidige investeringsniveau in het Surinaams voetbal drastisch te verhogen, weinig kans dat ‘Natio’ zich (versneld) ontwikkelt tot één van de koplopers in de Concacaf. De noodzakelijke investeringen in het Surinaamse voetbal zullen een keer komen, al was het maar omdat men in Suriname net zo fanatiek lijkt te zijn over voetbal als in ieder ander land in de wereld.

 

 

Bron:Dwtonline.com