Zwembond voorzitter Ford slaat hard terug

Op 28 januari j.l werd voorzitter Clyde Ford na pas 2 maanden voorzitterschap ontheven van zijn functie; dit moest gebeurd zijn in een algemene leden vergadering waaraan verschillende voorzitters van zwemverenigingen deelnamen middels een zoom-meeting geleid door mevrouw Danielle Rosario, voorzitter van zwemvereniging Neptunus. Volgens meneer Ford was er geen sprake van een alv, omdat deze niet eens aangenomen was.

Als reactie op dit alles heeft de voorzitter zijn advocaat V.C.Pique erbij gehaald, die via documentatie aangeeft dat statutair gezien er sprake is van een zeer onverantwoorde handeling om zijn client Ford af te zetten. Dit onbevoegd besluit heeft Ford veel schade toegebracht en ook door onwaarheden naar de media toe te brengen, is een verkeerde stap geweest. Door deze wijze van handelen heeft de bond zich schuldig gemaakt aan een wanprestatie door middel van het plegen van een onrechtmatige daad (richting Clyde Ford).

Vervolgens eist Pique dat het deurwaardersexploit binnen 1 dag door de bond ingetrokken word en dat er via schrift de verontschuldigingen aangeboden dienen te worden aan de heer Ford. Ook wordt geeist dat via Starnieuws en alle kranten (Dagblad Suriname, De West, De ware tijd en Times Suriname) de voorzitters van de zwemverenigingen waaronder Gonesh, Lau, Rosario,Ramratan, Tjin A Djie en Mahabal toegeven aan de fouten die zij hebben begaan om Clyde Ford af te zetten als voorzitter.

Hieronder het document gericht aan de de leden van de zwembond:

Share article

Latest articles