Launching project “gemeenschapssport” goed ontvangen

De jeugd van Flora, Pont en Geyersvlijt heeft, ondanks de stromende regens op¬†donderdag 14 mei j.l., een genotvolle start gekend van de sportactiviteiten die het¬†ministerie van Sport – en Jeugdzaken heeft georganiseerd bij de launching van het¬†project ‚ÄúGemeenschapssport‚ÄĚ.¬†DSCF9816

Dit project houdt in het kort in dat het ministerie in de komende maanden in de drie genoemde buurten bevoegde sport Рen recreatieleiders inzetten om de jeugd in de leeftijdscategorie van 7 Р16 jaar te onderrichten in voetbal, volleybal, slagbal, basketbal en atletiek.

Het ministerie is er van overtuigd dat door deze aanpak, niet alleen meer jongens en meisjes hun weg zullen vinden naar de sportcentra in hun buurt, maar ook meer talenten zullen worden ontdekt, die verder begeleid kunnen worden tot topsporters. Uiteraard zal het niet alleen blijven bij deze drie buurten, maar zal in fasen worden uitgebreid naar andere gebieden c.q. districten. De jongelui krijgen zo landelijk de kans, volgens een planmatige aanpak, een sportbijdrage te leveren aan hun land.

Dit was ondDSCF9819er meer de geest die ademde door de toespraken van de sprekers t.w. Orlando Philip van ALBUFLO, Onderdirecteur Rudi Esajas van Sportzaken, Sportdirecteur Luciano Mentowikromo en minister Ismanto Adna. Laatstgenoemde merkte zelfs op dat met dit project de jeugdigen ook uit het grijs gebied worden gehaald. Indien wij met dit project een groot aantal jongeren kunnen weerhouden om het verkeerde pad terecht te komen, zijn wij voor een groot deel geslaagd met deze opzet.

Bij de activiteiten van gisteren zijn ook andere verenigingen als Oase, Condor en ABSO¬†als gasten aanwezig geweest. Ter stimulering van de binnenactiviteiten van de stichting¬†ALBUFLO zijn er ook dam en schaakactiviteiten gehouden. Voorts zijn er ook¬†sportpakketten uitgedeeld aan buurtorganisaties ter stimulering van hun activiteiten.¬†Overigens is niet zonder meer voor gekozen om het project ‚Äúgemeenschapssport‚ÄĚ te¬†noemen omdat het de bedoeling is dat de gemeenschap van die buurt, wijk of dat¬†ressort ook volledig participeren in het leefbaar maken van de sportomgeving van het¬†jonge kind en condities helpt scheppen voor de toekomstige talenten.DSCF9844

Het ministerie zal in het nastreven van het uiteindelijke doel niets aan het toeval overlaten om, met behulp van alle krachten, de jeugd die kansen te bieden waarop het recht heeft in hun ontwikkeling.

Sportzaken

Share article

Latest articles