Minister Emanuël gaat voor open deur policy met sportbonden

De dagelijks besturen van het Surinaamse Olympisch Comité (SOC), Surinaamse Voetbalbond (SVB) en de Surinaamse Zwembond (SZB) hebben een kennismakingsbezoek gebracht aan de minister van Regionale Ontwikkeling en Sport, mevrouw Gracia Emanuël. Tijdens het bezoek is er van gedachten gewisseld over de voortzetting van de samenwerking met het ministerie waar sport nu onder gebracht is. De sportminister vindt het belangrijk om een goede verstandhouding te hebben met de sportbonden en het SOC. Minister Emanuël is van mening dat alle districten vertegenwoordigd moeten zijn bij de competities die georganiseerd worden door diverse bonden. Door een goede verstandhouding met de bonden kunnen wij gericht een integrale nationale sportbeleid uitvoeren. Het ministerie wil samen met de regering en sport dichterbij brengen bij het volk. Samen met de bonden zal het ministerie werken aan het ontwikkelen van een structuur waarbij sporttalenten gedegen begeleiding krijgen om zo te komen tot internationale topsport prestaties.

De voorzitters en de dagelijksbesturen van het SOC, SVB en SZB hebben toegezegd mee te zullen werken aan de sport te decentraliseren. Verder hebben zij tijdens het gesprek ook aangegeven dat ze een bijdrage zullen leveren om de sportleiders van het ministerie te coachen en hen te interseren om zich te specialiceren. Dit zal bijdragen aan de ontdekking van nieuw sporttalent en begeleiding van de nieuwe sporters. De sportbonden zijn verder van mening dat er een goede samenwerking moet zijn tussen het ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur. De samenwerking tussen beide ministeries kan bijdrage aan de vroege ontdekking van talent.

De minister werd vergezeld door waarnemend Sportdirecteur, Gordon Touw Ngie Tjouw en beleidsadviseur, Chelston Patra. Donderdag aanstaande zal de minister de overige bonden ontvangen en komende week een bezoek brengen aan het trainingskamp van het Surinaams nationaal elftal van de SVB.

Telesport

Share article

Latest articles