QN Sport+ Television N.V.

SBA maakt statement middels bekendmaking ivm COVID-19

Waar het SBA-bestuur sinds kort geleden nog aan een plan bezig was de competites weer op te starten, heeft men door een 2de uitbraak van het corona virus de volgende brief aan de media gericht:

Beste media,

Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen met betrekking tot COVID-19, delen wij u hierbij mede, dat de geplande ALV in verband met de mogelijke herstart van de competitie, tot nader order wordt uitgesteld.
Ook is gevraagd aan de leden de instructies van het COVID-team op te volgen en de trainingen wederom stop te zetten.

Het SBA-secretariaat