QN Sport+ Television N.V.

SVB ontvangt confidentiële brief Ethische Commissie Fifa

De Ethische Commissie van de Wereldvoetbalbond (Fifa) heeft onlangs een brief gestuurd naar de Surinaamse Voetbalbond (SVB). John Krishnadath, voorzitter van de SVB, bevestigt dit tegenover SUN. “Boven aan de brief staat confidentieel, dus ik wil het ook als zodanig beschouwen”, zegt Krishnadath als gevraagd wordt wat de inhoud van de brief is. Hij zegt dat het om een herinneringsschrijven gaat. De initiële brief moet volgens de Fifa een maand geleden gestuurd zijn. “Maar die eerste brief heeft ons nooit bereikt”, laat de SVB-topman weten.

Krishnadath zegt dat de SVB gepast heeft gereageerd naar de Fifa op basis van de inhoud van ontvangen brief. “Nu is het uitkijken naar een reactie van de Fifa. Daarna zullen we maatregelen treffen naar de met modder gooiende mensen. Vooral hoe de verkiezingen van de SVB naderen. Dus ik hoop snel een reactie van de Fifa te krijgen, die niet onder de titel confidentieel staat”, merkt de voorzitter op.

Intussen gonst het van geruchten binnen de Surinaamse voetbalwereld wat de inhoud van deze confidentiële brief kan zijn. Eén van de geruchten is dat de Fifa opheldering vraagt aan de SVB over bestedingen en verantwoording van Fifa-gelden. Krishnadath ontkent noch bevestigt dit.

Bij de SVB moeten er uiterlijk 5 april 2021 bestuursverkiezingen plaatsvinden. Krishnadath stelt zich wederom herkiesbaar en gaat voor een derde termijn. De tegenkandidaat van Krishnadath wordt Ravin Changoer. Er zijn niet minder dan 50 stemgerechtigden.

Sun.sr