QN Sport+ Television N.V.

SVB – verkorte competitie vervallen

De Surinaamse Voetbal Bond heeft middels een bericht laten weten dat de eerder ingelaste en verkorte voetbalcompetitie is geannuleerd. Dit, omdat nog niet alle clubs hun zaken op orde hadden. Daar aansluitend kwam bij kijken dat de gezondheids-autoriteiten ook nog niet gereageerd heeft op de brief van de SVB om van start te kunnen gaan. Tenslotte heeft de annulering van de nog te beginnen competitie ook plaats gevonden doordat de covid-situatie wederom is verslechterd in het land.

 

Als alles weer rustig wordt omtrent de covid-situatie, wil men in augustus 2021 het voetballen beginnen met een pre-season. De reeds door voetbalclubs ingeleverde documenten blijven van kracht.