Rapport toewijzen WK’s niet geheel openbaar

De resultaten van het onderzoek naar de gang van zaken rond de toewijzing van de WK’s voetbal van 2018 en 2022 worden niet geheel openbaar. Dat stelt Joachim Eckert, voorzitter van de ethische commissie van de wereldvoetbalbond FIFA, op de website van de bond. ‘Volledige publicatie zou de FIFA in een lastige juridische positie brengen’, aldus de Duitse rechter.

‘We moeten het recht op privacy van de mensen die worden genoemd in het rapport respecteren’, verduidelijkte Eckert de juridische positie waarin de FIFA terecht kan komen. ‘Als we het rapport volledig openbaar maken, dan respecteren we dat recht niet.’

Eind september hamerde Eckert er in de Frankfurter Allgemeine Zeitung nog op dat de bevindingen openbaar moesten worden. Hij ging toen in tegen het ethiekreglement van de FIFA, waarin staat dat resultaten niet gepubliceerd hoeven te worden.

Eckert zei in het interview op de website van de FIFA dat er wel degelijk een verklaring komt. ‘Zoals het nu lijkt komt die medio november. In het statement zal een overzicht worden gegeven van de belangrijkste bevindingen, conclusies en aanbevelingen.’

De ethische commissie van de FIFA stelde een onderzoek in naar de toewijzing van de WK’s van 2018 en 2022 aan respectievelijk Rusland en Qatar. Die gang van zaken riekt naar omkoping.

ad.nl

Share article

Latest articles