SOC richt zich op vrouwen in bestuurlijke functies

PARAMARIBO – Het Surinaams Olympisch ComitĂ© (SOC) is zaterdag zijn tweede promotiecampagne voor vrouwen in sport-bestuurlijke functies gestart. De campagne loopt tot en met maart 2021 en heeft als doel een signaal sturen naar alle SOC-leden en de rest van Suriname om meer vrouwen te betrekken in topfuncties.

Kirtie Algoe, trekker en SOC-bestuurslid, zegt dat er nog een “onevenwichtige situatie” is in de verschillende sportbondbesturen. “Die onevenwichtigheid staat niet op zich. Het is een weerspiegeling van wat er gebeurt in brede lagen van de samenleving.”

De Gender- en Sportcommissie van het SOC is ruim twee jaar bezig met discussies over het verbeteren van gendergelijkheid in de sport. Dit gebeurt in samenwerking met verschillende partners waaronder de Vereniging van Sportjournalisten in Suriname (VSJS), de Anton de Kom Universiteit van Suriname, het Bureau Genderaangelegenheden, Stichting Ilse Henar Hewitt Juridische Bijstand voor Vrouwen en het huidige ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport.

Algoe: “Ik ben al deze partners erkentelijk voor de ondersteuning. Dit moeten wij samen doen met de universiteit van Suriname, want daar is expertise aanwezig. We hebben een gebrekkige institutionele capaciteit in de sportbonden. We proberen dat ook op te vangen door de partnerschappen. Het is belangrijk om bepaalde dingen ook een wetenschappelijke benadering te geven.”

De campagne zal bestaan uit posts via sociale media (Facebookpagina Gender & Sport Commission Suriname Olympic Committee), interviews met vrouwen in besturen van sportbonden, (virtuele) discussies over specifieke thema’s zoals ervaring met sport-bestuurlijke functies, balanceren van sport, gezin en werk, rol van netwerken, relaties sporters en bestuurders.

“Hiermee proberen we vrouwen in sportbondbesturen meer op de voorgrond te plaatsen en sportorganisaties, in het bijzonder de SOC-lidbonden, aan te sporen om qua gender een meer gebalanceerd bestuur samen te stellen. Tenslotte proberen we sportorganisaties te stimuleren om binnen hun mogelijkheden een klimaat te creĂ«ren dat participatie van vrouwelijke bestuurders bevordert.”

SOC-voorzitter Ramon Tjon-A-Fat beaamt dat Suriname nog een “heel lange weg” heeft te gaan “willen wij die verandering zien in de verschillende sportbonden en ook andere sectoren van de samenleving”. “De first lady heeft het gezegd … het moet thuis beginnen. Inderdaad moeten wij gaan handelen en nadenken over meer vrouwen in bestuurlijke functies. Het moet vanaf de jeugd beginnen om de meisjes meer sportminded te maken en meer affiniteit te creĂ«ren voor de sport”, aldus Tjon-A-Fat. Het SOC heeft tijdens de lancering dertig vrouwelijke bestuursleden van de lidbonden een plaquette overhandigd.

Dwtonline.com

Share article

Latest articles