ROS-minister: ‘Van Assen nooit benoemd tot beleidsadviseur’

Naar zeggen van de minister van Regionale Ontwikkeling en Sport, Gracia Emmanuel, is de hink-stap-springer Miguel van Assen geen beleidsadviseur sportaangelegenheden van haar ministerie. Dit bevestigde ze vandaag kort voor de Raad van Ministersvergadering in het Regeringsgebouw. Emmanuel gaf aan dat er afspraken waren gemaakt om Van Assen, vanwege zijn top sportprestaties, een waardering te geven binnen het ambtenarensysteem. Maar ze heeft al zijn stukken terug in de lade gestopt, omdat de sporter volgens haar, zich niet aan de gemaakte afspraken heeft gehouden door voor een heisa te zorgen op social media. Op den duur komt het erop neer dat we dus in de avonduren heel snel een missive zijn gaan uitprinten, wat helemaal niet op waarheid berust.

Verder gaf de minister aan dat zij Van Assen tot twee keer toe een oproep heeft gestuurd. “Hij is geen van de twee keer verschenen. Hij is wel één keer bij de directeur van Sportzaken geweest en mij is gerapporteerd, dat er weer afspraken met hem zijn gemaakt. Ik heb hem nadien twee keren uitgenodigd en hij is niet geweest, en u moet begrijpen dat we dus niet verder kunnen werken. Ik heb hem dus niet aangetrokken, hij was al daar op het ministerie, maar heel laag ingeschaald, schaal vier. We hebben geprobeerd om hem tegemoet te komen door hem in een hogere schaal te plaatsen, maar dat is niet van de grond gekomen”, aldus Emmanuel.

In gesprek met SUN heeft Miguel van Assen bevestigd dat hij inderdaad nooit tot beleidsadviseur is benoemd. “Ik verdien nog steeds SRD 1500. Dat ik tot beleidsadviseur benoemd zou worden, was een politieke stunt om de samenleving stil te krijgen. Waarom zijn ze pas de volgende dag met een beschikking gekomen? Ik concentreer mij nu op mijn komende internationale wedstrijden en zal niet verder hierop ingaan”, aldus Van Assen. Op 10 maart heeft de atleet zijn misnoegen in een live video via Facebook geuit. Kort daarna werd er door de minister aangegeven dat zijn beschikking door de Raad van Ministers goedgekeurd zou worden.

 

 

Bron:Sun.sr

Share article

Latest articles